Evalueren


Evalueren

Aan het einde van het traject vindt er een evaluatie plaats. Een traject wordt ingezet om een bepaald doel te behalen. Belangrijk is dus om te evalueren of dit doel behaald is. Evaluatie geschied aan het einde van het traject maar ook aan het einde van iedere sessie. Hierdoor kan aanpassing en bijsturing van je doelen of het proces plaatsvinden.