Leren delegeren


06 Feb
06Feb

Het delegeren en loslaten van taken is niet altijd even makkelijk. Je verliest invloed en controle, terwijl je erop moet vertrouwen dat de ander de taak goed uitvoert. Gelukkig kun je leren delegeren. Als je hierin investeert krijg je op langere termijn meer lucht. Maar niet alleen voor jezelf is delegeren van belang, ook voor je team. Want door delegeren bied je je medewerkers de kans om zich beter te ontwikkelen en zo werk je aan een beter en gemotiveerder team. 

Leren delegeren kan nogal wat valkuilen met zich meebrengen. Onderstaand wat tips voor beter delegeren:

  • Geef aan waarom je delegeert en welke verwachtingen je hebt.
  • Begin met kleine taken.
  • Delegeer niet alleen de verantwoordelijkheden maar ook de bevoegdheden.
  • Trek jezelf terug.
  • Verwacht resultaten maar geen perfectie.
  • Laat je waardering blijken.
  • Sta fouten toe.
  • Neem de taak niet terug.
  • Evalueer!
08Mar